Αντι-Culinary Quotes #1

Κάθε φορά που ανεβάζω συνταγή μου, ένας διακεκριμένος σεφ καταβυθίζεται σε υπαρξιακό αδιέξοδο.